Fin Debut

Vinden i Veddelev 16/4 2010Så blev det langt om længe dagen hvor jeg for første gang kom på vandet i år. Super gode forhold, gensyn med gode venner, høj sol og masser af vind var med til at gøre debuten rigtig god.

Der var mange der i dag havde debut på vandet, og det var næsten ligesom køer der skal på græs efter en lang vinter i stalden, glade og veltilfredse blev der givet godt med gas.

Jeg var noget betænkelig ved at skulle på vandet, ikke på grund af forholdene eller lignende, men mere fordi det var mere end 5 måneder siden jeg sidst havde nyt det, og ikke mindst fordi jeg på grund af min skulder skade intet har kunne foretage mig, og det sammen med en ophobning af 7 kg deller fordelt hen over maven, effektiv ballast skulle jeg hilse og sige, gjorde mig lidt betænkelig. Så var der overhovedet kræfter i den gamle ? Jo de var der, og det gik forbavsende godt, der var selvfølgelig ting der var rustne, men alt i alt gik det over al forventning, dejligt.

Ødelagt sidde trapez - Veddelev 16/4 2010Der var god vind, de andre fyrede den godt af, og det så rigtig godt ud, og jeg skulle da gøre det samme. Ude foran Elleore, øen ude foran Veddelev, vendte jeg og gik i retning mod øen. Der er en kost som markerer øen, og der bliver det normalt meget lavt, det går fra et par meter til under en halv. Tidligere havde jeg set de andre fyre den af samme sted, altså imellem kosten og øen, og da vinden kom med et ekstra pust besluttede jeg at gå samme vej for at udnytte pustet og have maksimal fart på ind under øen, og rigtig skyde den af på det flade stykke. Det gik fint, lige indtil jeg nåede kosten, klonk klong, BANG ! Så stod jeg stille, blev skudt afsted som på en middelalderlig stenslynge. På trods af den voldsomme effekt, skete der forbavsende lidt, jeg slog mig ikke, ødelagde ikke noget, og dog, jo min trapez blev revet over, så det var en laaaang vej tilbage mod havnen.

Efter at have skiftet trapez var det ud igen og nyde de gode forhold. Jeg kan godt se jeg er langt fra sidste års kampform, men det kan der arbejdes på.

Så kan vi lidt igen, herligt.

Vind max: 13,3 m/s
Vind av: 11,4 m/s
Vind retning: Nord Vest
Board: iSonic 101
Finne: Vector Canefire 36, startede med 38
Sejl: CR 6.5
Sejl trim: en cm mere ned end anbefalet
GPS max: 31,2
GPS distance: 26,1 nm
Gpx file: 160410_veddelev.gpx

Leave a Reply

UA-26760889-1